Tietosuojakäytäntö

Walt Disney Company on ostanut eräitä 21st Century Foxin yrityksiä, mukaan lukien alla mainittuja palveluja tarjoavat. Tässä päivitetyssä käytännössä on huomioitu kyseinen kauppa.

20 Maaliskuu 2019

JOHDANTO

Alla olevassa taulukossa on esitetty tämän tietosuojakäytännön sisällysluettelo ja lyhyt tiivistelmä. Yrityksen suorittamasta tietojenkäsittelystä saa lisätietoja tiivistelmän linkkejä klikkaamalla.

 1. Sisällysluettelo:

1.  MITÄ JA KETÄ TÄMÄ TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ KOSKEE?

Yritys on rekisterinpitäjä suhteessa henkilötietoihin (esim. tiedot, joista voi tunnistaa yksittäisen henkilön, kuten koko nimi tai sähköpostiosoite), joita keräämme suoraan sinulta tai epäsuorasti yrityksen palveluiden kautta ja joita käsitellään tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tämä tietosuojakäytäntö ja evästekäytäntömme koskevat kaikkia yrityksen palveluita.

Käyttöehtojemme mukaisesti yrityksen palvelut on tarkoitettu yleisölle. Niitä ei ole tarkoitettu lapsille, eivätkä ne tietoisesti kerää alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja.

2. MINKÄLAISIA HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SINUSTA?

Yritys kerää (1) rekisteröintitietoja yrityksen palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä, (2) julkisia tietoja ja julkaisuja, joita jaat yrityksen palveluiden kautta, (3) tietoja, joiden jakamisen olet sallinut yrityksen ja sosiaalisen median välillä sekä (4) tietoja toiminnastasi, kun käytät yrityksen palveluita. Tarkemmin sanottuna yritys kerää seuraavan tyyppisiä tietoja:

1. Yhteystiedot.  Jotta yritys voi vastata mahdolliseen kyselyynne, täytyy teidän jakaa yhteystietonne yritykselle palveluissa kuvatulla tavalla, mukaan lukien tämän tietosuojakäytännön kohdassa 11 kuvatulla tavalla. Yhteystietoihin voi sisältyä esimerkiksi nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite tai puhelinnumero.

 

2. Sosiaalisesta mediasta saadut tiedot. Jos käytät yrityksen palvelua tai rekisteröidyt siihen sosiaalisen median kautta, tai yhdistät FNG:n palvelun sosiaalisen median palveluun, keräämiimme tietoihin voi sisältyä kyseiseen sosiaalisen median palveluun liittyvä käyttäjätunnus ja/tai käyttäjänimi; sisältäen kaikki tiedot tai sisällöt, jotka olet antanut sosiaalisen median palvelun jakaa kanssamme, kuten profiilikuvan, sähköpostiosoitteesi tai kaveriluettelot, sekä kyseisessä sosiaalisen median palvelussa mahdollisesti julkisiksi määrittelemäsi tiedot. Kun käytät yrityksen palveluita sosiaalisen median palveluiden kautta tai yhdistät yrityksen palvelun sosiaalisen median palveluihin, valtuutat samalla yrityksen keräämään, varastoimaan ja käyttämään edellä mainittuja henkilötietoja ja sisältöjä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

3. Toimintatiedot. Kun käytät yrityksen palveluita ja olet niiden kanssa vuorovaikutuksessa, me saatamme kerätä vierailuista tiettyjä tietoja. Esimerkiksi saadaksesi yhteyden yrityksen palveluihin, palvelimemme vastaanottavat ja tallentavat tietoja tietokoneestasi, laitteestasi ja selaimestasi, mukaan luettuna mahdollisesti IP-osoitteesi, selaintyyppisi ja muut ohjelmisto- tai laitteistotiedot. Jos käytät yrityksen palveluita matkapuhelimella tai muulla laitteella, saatamme kerätä laitteeseen liitetyt yksilölliset tunnistetiedot, sijaintitiedot tai muita laitetta koskevia tapahtumatietoja. Jos käytät yrityksen palveluita matkapuhelimella tai muulla laitteella, saatamme kerätä laitteeseen liitetyt yksilölliset tunnistetiedot, sijaintitiedot tai muita laitetta koskevia tapahtumatietoja. Voimme kerätä myös evästeitä ja muita seurantateknologioita (kuten selaimen evästeet, pikselit, Bluetooth -majakat ja yleisesti "Flash-evästeiksi" kutsuttu Adobe Flash -teknologia). Näiden teknologioiden avulla voidaan kerätä ja tallentaa tietoa yrityksen palveluiden käytöstä, kuten käyttämistäsi sivuista, katsomistasi videoista ja muusta sisällöstä, suorittamistasi hauista ja näkemistäsi mainoksista. Lisätietoja saat evästekäytännöistämme.

4. Muista lähteistä saatavat tiedot.  Saatamme täydentää keräämiämme tietoja muista lähteistä, esimerkiksi sosiaalisen median palveluista ja kaupallisista lähteistä julkisesti saatavilla olevilla tiedoilla toiminnastasi verkossa ja sen ulkopuolella.

Me emme kerää:

 • Arkaluonteiset tiedot: pyydämme, ettet lähetä etkä paljasta meille arkaluonteisia tietoja (kuten sosiaaliturvatunnuksia, rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai muihin uskomuksiin, terveyteen, rikostaustaan tai ammattiyhdistystoimintaan liittyviä tietoja) yrityksen palveluiden kautta tai muutakaan kautta.

Linkitetyt palvelut

Lopuksi, yrityksen palvelut voidaan yhdistää myös konsernin ulkopuolisten yritysten sivustoihin, kuten sosiaalisen median sivustoihin, ja niissä voidaan näyttää mainoksia tai tarjota näiden konsernin ulkopuolisten yritysten kehittämää tai ylläpitämää sisältöä, toimintoja, pelejä, uutiskirjeitä, kilpailuja tai sovelluksia. Yritys ei ole vastuussa konsernin ulkopuolisten yritysten tietosuojakäytännöistä. Kun poistut yrityksen palvelusta tai klikkaat mainosta, sinun kannattaa tutustua kyseisen palvelun tietosuojakäytäntöihin.

3. KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Käytämme sinulta keräämiämme ja sinua koskevia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

a) Yrityksen palveluiden ja ominaisuuksien tarjoamiseen sinulle.

b) Edellä mainittujen palveluiden ja ominaisuuksien mittaamiseen, analysointiin ja kehittämiseen.

c) Yrityksen verkossa ja sen ulkopuolella tarjottavien palveluiden käyttäjäkokemuksen parantamiseen tarjoamalla sinulle mahdollisesti merkityksellistä ja mielenkiintoista sisältöä.

d) Asiakastuen tarjoamiseen ja tiedusteluihin vastaamiseen.

e) Yrityksen ja muiden tahojen oikeuksien suojaamiseen. Yritys voi esimerkiksi käyttää tietojasi tilanteissa, joissa yritys uskoo vilpittömästi, että kyseinen käsittely on välttämätöntä: (i) yrityksen, yrityksen tytäryhtiöiden tai niiden työntekijöiden, edustajien, alihankkijoiden, lisenssinantajien ja tavarantoimittajien lainmukaisten oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemiseksi, valvomiseksi tai puolustamiseksi (sopimustemme ja käyttöehtojemme noudattamisen valvonta mukaan lukien); (ii) yrityksen palveluiden käyttäjien tai yleisön turvallisuuden ja yksityisyyden suojelemiseksi; sekä (iii) yrityksen ja asiaankuuluvien kolmansien osapuolten, kuten yrityksen tavarantoimittajien, suojaamiseksi petoksilta tai riskinhallintaa varten.

f) Sovellettavien lakien tai oikeudenkäyntimenettelyn noudattamiseen ja/tai julkisten ja valtion viranomaisten pyyntöihin vastaamiseen.

g) Yrityskaupan, kuten ehdotetun tai toteutuvan saneerauksen, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen, oikeudenluovutuksen, siirron tai muun yrityksen liiketoiminnan, omaisuuden tai osakkeiden tai niiden osan luovutuksen (myös konkurssin tai vastaavan menettelyn yhteydessä), toteuttamiseen. Jos yritys on esimerkiksi fuusioitumassa tai siirtämässä sen liiketoiminnan tai merkittävän osan sen liiketoiminnasta, se voi luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi liiketoimen muille osapuolille.

h) Sosiaalisten jakamistoimintojen mahdollistamiseen; jos kirjaudut yrityksen palveluihin sosiaalisen median tilillä, voimme jakaa käyttäjänimesi, kuvasi, tykkäyksesi sekä toimintasi ja kommenttisi yrityksen palveluiden muiden käyttäjien kanssa ja kavereillesi kyseisessä sosiaalisessa mediassa. Voimme myös jakaa samat henkilötiedot sosiaalisen median palvelun tarjoajan kanssa.

Voimme käyttää salattuja tietoja tai tietoja, joista sinua ei enää voi tunnistaa, edes epäsuorasti (esim. tilastot), vapaasti kaikkiin tarkoituksiin ja luovuttaa niitä kolmansille osapuolille.

4. MILLÄ OIKEUSPERUSTEELLA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojesi käsittely:

 • Tämän tietosuojakäytännön osion 3 kohtien a-e) mukaisiin tarkoituksiin on välttämätöntä tilattujen palveluiden tarjoamiselle
 • Tämän tietosuojakäytännön osion 3 kohdan f) mukaisiin tarkoituksiin on määrätty lainsäädännössä ja siten pakollista
 • Tämän tietosuojakäytännön osion 3 kohdan g) mukaisiin tarkoituksiin perustuu yrityksen ja sen vastapuolten oikeudellisiin etuihin kyseessä olevaan taloudelliseen toimintaan liittyen. Edut ovat tasapainossa sinun etujesi kanssa, koska käsittely rajoittuu kyseisen taloudellisen toiminnan kannalta ehdottomasti välttämättömiin tietoihin. Tämä tietojenkäsittelytoiminta ei ole pakollista, ja voit milloin tahansa vastustaa tätä tämän tietosuojakäytännön osion 11 mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittely muuhun tarkoitukseen:

 • osion 3 kohdan h) mukaisesti on harkinnanvaraista, mutta sosiaalisen median tilin yhdistäminen yrityksen palveluun ei ole mahdollista ilman sinun suostumustasi, joten sinun on kirjauduttava yrityksen palveluun muilla keinoin, jos et hyväksy yhdistämistä

 

5. KUINKA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI?

Henkilötietojasi käsitellään sekä sähköisesti että manuaalisesti, ja ne on suojattu riittävillä suojaustoimenpiteillä, joissa on otettu huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset sekä käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä käsittelyn aiheuttamat todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit yksilöiden oikeuksille ja vapauksille. Yritys on erityisesti toteuttanut asianmukaiset hallinnolliset, tekniset, henkilöstöön liittyvät ja fyysiset toimenpiteet hallussaan olevien henkilötietojen suojelemiseksi menetyksen, varkauden, luvattoman käytön, paljastamisen tai muuttamisen varalta.

6. KENELLÄ ON PÄÄSY HENKILÖTIETOIHISI?

Yritys voi jakaa osiossa 3 yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietojasi seuraaville Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella sijaitseville vastaanottajille osiossa 7 asetettujen rajoitusten mukaisesti:

a) Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joille on annettu tehtäväksi käsittelytoimintoja ja jotka on asianmukaisesti nimitetty henkilötietojen käsittelijöiksi sovellettavan lainsäädännön niin vaatiessa, esim. pilvipalveluiden tarjoajat, konsernin muut jäsenet, yrityksen palveluille tärkeiden tai niitä tukevien palveluiden tarjoajat - kuten IT-palveluntarjoajat, asiantuntijat, konsultit ja lakimiehet - sekä mahdollisista fuusioista, yhtiön pilkkomisesta tai muista muutoksista syntyvät yritykset

c) Toimivaltaiset viranomaiset sovellettavan lainsäädännön noudattamiseksi

 

7. LUOVUTETAANKO HENKILÖTIETOJASI ULKOMAILLE?

Sinulla on oikeus pyytää kopio edellä mainituista toimenpiteistä ja lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä tämän tietosuojakäytännön osiossa 11 annetusta osoitteesta.

8. MITÄ OIKEUKSIA SINULLA ON HENKILÖTIETOIHISI LIITTYEN?

Sinulla on oikeus, milloin tahansa:

a) saada tietoosi, onko hallussamme henkilötietojasi sekä niiden sisältö ja lähde, tarkastaa niiden oikeellisuus ja pyytää niiden korjausta, päivitystä tai muuttamista,

b) pyytää lainvastaisesti käsiteltävien henkilötietojesi poistamista, anonymisointia tai käsittelyn rajoittamista, ja

c) vastustaa kaikissa tapauksissa henkilötietojesi käyttöä oikeutetuista syistä.

Voit lähettää pyyntösi osiossa 11 alla ilmoitettuun osoitteeseen. Liitä pyyntöösi sähköpostiosoitteesi, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi ja kerro meille selkeästi, mitä tietoja haluat nähdä, muuttaa, päivittää, salata tai poistaa.

Muista kuitenkin, että vaikka poistaisit käyttäjätilisi tai pyytäisit meitä poistamaan henkilötietosi, joidenkin tilisi tietojen kopioita voi näkyä tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi jos olet jakanut tietoja sosiaalisessa mediassa tai muissa palveluissa, tai jos kopioiden säilyttäminen on tarpeen esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusmenettelyssä puolustautumiseksi.  Välimuistiteknologian takia käyttäjätilisi ei välttämättä katoa heti muilta käyttäjiltä.  Voimme myös lainsäädännön noudattamiseksi säilyttää käyttäjätiliisi liittyviä varmuuskopioita palvelimillamme jonkin aikaa tilin poistamisen tai tietojen poistopyynnön vastaanottamisen jälkeen.

Voimme kaikissa edellä mainituissa tapauksissa ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää pyyntösi asianmukaisen käsittelyn edellyttämiä lisätietoja. Osiossa 9 alla kuvatut lisäoikeudet astuvat voimaan 25.5.2018.

9. MITÄ TAPAHTUU 25.5.2018?

Seuraavat säännökset astuvat voimaan tietosuoja-asetuksen voimaantulon myötä 25.5.2018:

A. Henkilötietojasi koskevat säilytysajat

Säilytämme tietojasi vain niin kauan, kuin niiden käsittelyn tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttaminen edellyttää. Seuraavia säilytysaikoja sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn alla esitettyjä tarkoituksia varten:

 • Tämän tietosuojakäytännön osion 3 kohtien a-g) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja säilytetään yrityksen palveluiden tarjoamisen ajan ja lainmukaisen vanhenemisajan yrityksen palvelun lopettamisen jälkeen. Tämän tietosuojakäytännön osion 3 kohdan h) mukaisiin tarkoituksiin kerättyjä tietoja säilytetään yrityksen palveluun sosiaalisen median kautta kirjautumisen edellyttämän ajan.

Säilytysajan päätyttyä henkilötietosi joko poistetaan, anonymisoidaan tai yhdistellään.

 

B. Lisäoikeudet

Tämän tietosuojakäytännön osiossa 8 lueteltujen oikeuksien lisäksi sinulla on tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen oikeus, milloin tahansa:

a) Pyytää yritystä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, jos:

 • kiistät henkilötietojen oikeellisuuden. Tällöin keskeytämme käsittelyn siihen asti, että olemme tehneet niiden korjaamisen tai oikeellisuuden varmistamisen edellyttämät toimet.
 • käsittely on lainvastaista, muttet halua meidän poistavan henkilötietojasi.
 • emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta tarvitset henkilötietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • olet vastustanut oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin keskeytämme käsittelyn siihen asti, että olemme varmistaneet, onko yrityksellä huomattavan tärkeitä oikeutettuja perusteita jatkaa käsittelyä.

b) Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

c) Pyytää henkilötietojesi poistamista ilman aiheetonta viivytystä

d) Saada sähköinen kopio meille antamistasi henkilötiedoistasi, jos haluat saada ne haltuusi tai siirtää ne toiseen järjestelmään ("tietojen siirrettävyys"), jos henkilötietoja käsitellään automaattisesti ja käsittely joko (i) perustuu suostumukseesi tai (ii) on välttämätöntä yrityksen palvelun tarjoamiseksi

e) Tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle

 

10. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITYKSET

Yritys voi tehdä tähän tietosuojakäytäntöön muutoksia tai päivityksiä mistä tahansa syystä (esimerkiksi lainsäädännön ja sen tulkintojen muutokset sekä lainsäädäntöön liittyvät tulkinnat, päätökset, lausunnot ja määräykset).

Näet milloin tämä tietosuojakäytäntö on viimeksi tarkistettu tämän asiakirjan alussa olevasta voimaantulopäivästä. Tietosuojakäytäntöön tehtävistä muutoksista ilmoitetaan etukäteen julkaisemalla päivitetty tietosuojakäytäntö yrityksen palveluissa. Jos teemme tähän tietosuojakäytäntöön merkittäviä muutoksia, jotka muuttavat henkilötietojen käsittelyn luonnetta tai laajentavat oikeuksiamme käsitellä jo keräämiämme henkilötietoja, ilmoitamme asiasta sinulle ja annamme sinulle lainsäädännön edellyttämät vaihtoehdot tietojen jatkokäyttöä koskien.

11.  YHTEYSTIEDOT